Consultoria Mètodes i Tècniques Aplicades


Administracions Públiques

Des d’una clara vocació pública, MiT posa al servei de les administracions el seu coneixement per tal d’acompanyar la presa de decisions i el desenvolupament de projectes. Ajudem a les institucions públiques a ser veritables eines al servei de la ciutadania.

MiT AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

A la consultoria MiT dissenyem projectes ad hoc per millorar la gestió pública. Des de la planificació estratègica fins la comunicació institucional, treballem per a les administracions públiques a partir d’un ampli bagatge metodològic i de l’ús de les tècniques d’investigació aplicada més adients.

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

Des de MiT us ajudem a optimitzar els recursos de l’administració per tal de donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Planificació estratègica i millora organitzacional com a estratègies per a la qualitat dels serveis públics.

Veure serveis
INVESTIGACIÓ

MiT realitza projectes d’investigació social aplicada orientats a la millora de la gestió pública. Posem al vostre servei la nostra experiència en projectes d’igualtat de gènere, seguretat pública, participació ciutadana i social smart city.

Veure serveis
METODOLOGIA

La nostra trajectòria ens avala com a professionals en els camps del disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques. Posem el nostre coneixement en eines recerca i anàlisi social al vostre servei.

Veure serveis

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

MIT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Atendre la globalitat de les necessitats de la ciutadania amb recursos cada cop més escassos és un dels reptes actuals de l’administració.

Des de MiT us ajudem a identificar els objectius i desenvolupar la millor estratègia per optimitzar els recursos i donar resposta a les necessitats ciutadanes.

 • Assessorament per al disseny del Pla d’Actuació Municipal
 • Diagnosis estratègiques
 • Elaboració de quadres de comandament integrals
 • Disseny de Plans Estratègics
 • Suport metodològic a la planificació estratègica municipal

MIT ASSESSORAMENT POLÍTIC

Us acompanyem perquè dugueu a terme el vostre projecte polític a través de l’assessorament, el coaching i la planificació estratègica. Dissenyem assessoraments a mida per ajudar-vos a assolir els vostres objectius.

 • Assessorament campanyes electorals
 • Coaching candidats/tes i polítics/ques
 • Assessorament gestió de govern

MIT COMUNICACIÓ

Posem a la vostra disposició el nostre know-how per ajudar en estratègies específiques de Màrqueting i Comunicació vers la ciutadania.

Us ajudem a construir i a cercar les dades, el coneixement i els arguments necessaris per recolzar una decisió política, per explicar un servei o per posar en marxa un programa.

 • Estudis pre-test de campanyes
 • Estudis específics de servei
 • Estudis de publicitat i promoció: impacte, seguiment i avaluació

MIT CLIMA LABORAL

El factor humà és l’essència de tota organització. Proporcionem a les organitzacions la metodologia necessària per mesurar i implementar accions que millorin la motivació i en rendiment dels equips.

 • Enquestes de clima laboral
 • Desenvolupem el seu catàleg de llocs de treball
 • Plans de Comunicació Interns
Tornar al serveis

INVESTIGACIÓ

MIT IGUALTAT

Col·laborem a fi d’ajudar a les organitzacions a continuar treballant per una societat més igualitària entre dones i homes.

 • Realització i dinamització de Plans d’Igualtat
 • Anàlisi i propostes de polítiques de gènere
 • Estudis sobre conciliació i usos del temps
 • Anàlisi i formació sobre Violència de Gènere
 • Protocols de Prevenció d’Assetjament Sexual
 • Construcció d’Indicadors de Gènere
 • Disseny d’Observatoris de Gènere

MIT SEGURETAT PÚBLICA

La seguretat és un indicador de la qualitat de vida de les ciutats. Mesurar la percepció de seguretat ciutadana i analitzar els índex de victimització d’una ciutat són algunes de les eines que poden proporcionar coneixement útil per prendre mesures que incrementin la seguretat i la qualitat de vida.

Alhora, la formació i la capacitació dels cossos de seguretat és essencial per oferir un servei de qualitat i proper a la ciutadania.

 • Enquestes de percepció de la seguretat
 • Anàlisi dels índex de victimització
 • Disseny d’indicadors de seguretat
 • Implementació de la Policia de Proximitat
 • Formació cossos de seguretat
 • Millora organitzativa dels cossos de seguretat
 • Enquestes de Clima Laboral

MIT PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La participació ciutadana ha esdevingut a l’actualitat una forma d’entendre la política essencial per connectar les necessitats de la ciutadania amb l’acció de govern. A MiT dissenyem processos de participació a mida perquè la vostra organització pugui ser més a prop de la ciutadania.

 • Disseny de processos de participació
 • Conducció de dinàmiques participatives
 • Dinamització d’òrgans de participació
 • Plans de participació ciutadana

MIT SOCIAL SMART CITY

Disposar d’informació de qualitat a les ciutats i saber-la analitzar ha esdevingut un factor clau per a la gestió municipal. Les Social Smart Cities són aquelles que saben posar la tecnologia al servei de la informació i el benestar de les persones.

Des de MiT posem a la vostra disposició el nostre know how metodològic per ajudar-vos a implementar projectes de Social Smart Cities.

Tornar al serveis

METODOLOGIA

MIT AVALUACIÓ POLÍTIQUES PÚBLIQUES

L’avaluació és una etapa de tota política pública com a garantia de qualitat i com a eina de millora. A MiT acompanyem a la vostra organització en tot el procés d’avaluació. En funció de cada necessitat específica dissenyem el millor model d’avaluació ad hoc per determinar l’eficiència i/o l’eficàcia d’un programa, d’un servei o d’un producte.

Tipologies d’Avaluacions:

 • Impacte
 • Cost – benefici
 • ROI / SROI
 • De necessitats
 • De disseny
 • De procés o d’implementació
 • Ex-ante
 • Ex-post

MIT ESTUDIS SOCIOLÒGICS

La nostra trajectòria i bagatge fa que puguem posar al vostre servei professionals amb una alta qualificació per dur a terme estudis sociològics i de recerca aplicada de diversos àmbits.

Garantim un disseny metodològic a mida per a donar resposta a la vostra necessitat específica a través de tècniques d’investigació social tant quantitatives com qualitatives.

MIT ENQUESTES

Dissenyem tot tipus d’enquestes a mida per tal de facilitar la informació que la vostra organització necessita a través de diverses tècniques d’investigació quantitatives. Garantim un disseny ad hoc que permeti arribar al col·lectiu que es requereixi.

 • Enquestes telefòniques (CATI)
 • Plataformes online
 • Presencials
 • Mystery shopping

MIT TREBALL DE CAMP

Som especialistes en el disseny i implementació del treball de camp qualitatiu. Oferim un servei integral ad hoc: des de la captació, a la moderació i l’anàlisi i redacció d’informes.

 • Dinàmiques participatives
 • Focus Groups
 • Entrevistes semi-estructurades
Tornar al serveis

Ús de cookies

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento en tu navegador. Para más información clickar en en enlace política de cookies,

ACEPTAR
Aviso de cookies