MiT col·labora en l'elaboració del "Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015" de l'ICD

El Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 defineix i estableix la metodologia que cal portar a la pràctica per incorporar de manera transversal la perspectiva de gènere al disseny, la planificació, l'execució i l'avaluació de totes les polítiques públiques, a tots els nivells i a tot el territori.

El Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 ha estat un encàrrec de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya a l'equip de Consultoria MiT.

Enllaços

Jornada sobre el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015, 30/10/2012

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET