Avís legal

IInformació general - Titularitat de el lloc web

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que www.consultoriamit.com és un domini de l'empresa CONSULTORIA MÈTODES I TÈCNIQUES Aplicades, SL (en endavant CMIT), NIF B65522906, domicili social a Avinguda Cerdanyola, 75-77, 1a planta, 08172 Sant Cugat del Vallès - Barcelona, correu electrònic cmit@consultoriamit.com i telèfon de contacte 93 590 64 77.

El lloc web www.consultoriamit.com té per finalitat d'informar i posar a disposició dels clients de CMIT, i de el públic interessat, els seus serveis de creació, gestió, transferència i avaluació de coneixement aplicat per a institucions públiques, empreses i entitats socials.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL

El present Avís Legal, juntament amb la Política de privacitat, regeixen l'accés i la utilització, per part de l'Usuari, del Lloc Web www.consultoriamit.com, i regulen expressament les relacions sorgides entre CMIT i els "Usuaris" així com la informació i contractació de serveis oferts a través del seu lloc web.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús, l'Usuari manifesta:

  1. Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  2. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web.


1.- Contingut del web

www.consultoriamit.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a CMIT o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del per

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre CMIT i l'usuari.

CMIT no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web www.consultoriamit.com. La presència d'aquests enllaços al lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí.

CMIT es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

2.- Accés al Web

USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest portal de CMIT, atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

L'accés a la Web és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

3.- Registre

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del Lloc Web no és necessari el Registre de l'Usuari. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada a l'Registre previ de l'Usuari.

Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i / o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

4.- Normes d'utilització del Lloc Web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Lloc Web ia no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals.

5.- Responsabilitat

CMIT no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CMIT Tampoc ens responsabilitzem de el mal ús que pugui fer d'aquest lloc web. Des CMIT no garantim l'absència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest lloc web o de llocs web de tercers, pel que no ens responsabilitzem dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

CMIT no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d'actualització d'aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

6.- Propietat intel·lectual i industrial

CMIT és la propietària i / o legítima titular del Lloc Web i del seu contingut.

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de CMIT o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel·lectual, industrial, i de publicitat, entre d'altres. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per CMIT, que és la titular dels drets d'explotació, queden expressament prohibits, i aquesta última exercitar les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets.

Respecte al seu contingut, en virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, es prohibeix expressament:

La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l'autorització de CMIT La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos. Qualsevol intent d'obtenir els continguts del Lloc Web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s'emprin a la xarxa.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CMIT o de tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la Web atribueix algun dret sobre els mateixos.

Sobre tots els continguts publicats lliurement per l'Usuari en el Lloc Web, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, "els continguts"), l'usuari atorga gratuïtament a CMIT una llicència d'ús sense limitació temporal ni territorial alguna. Basant-se aquesta llicència, CMIT podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari.

7- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

8.- Legislació i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

En el cas que fos necessari acudir a la via judicial per al compliment o interpretació del que s'ha convingut en aquest contracte, de comú acord, les dues parts acorden sotmetre als jutjats de Barcelona, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls .

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET