Sociologia de les organitzacions

T’ajudem a dissenyar i a fer un seguiment del teu pla estratègic per aconseguir la major eficiència en la teva organització.

Avaluació de polítiques públiques

Avaluació ex post

El programa que he implementat ha funcionat? El servei que presto és eficient? El pla ha servit per allò que volíem?

L’avaluació és garantia de qualitat i de rendició de comptes, és una estratègia que aporta coneixement sobre les polítiques públiques i permeten analitzar com es duen a terme, quins resultats donen i quin valor aporten a la societat.

Avaluación in itinere

T’ajudem a fer el seguiment del teu programa o pla. No deixis que es quedi al calaix!

A través d’eines de seguiment qualitatives i quantitatives i de l’acompanyament, analitzem com s’està implementant una política pública i com millorar-ne els resultats.

Planificació estratègica i millora contínua

Pla d'actuació municipal

Marca les prioritats del mandat de forma estratègica i participativa.

El Pla d’Actuació Municipal és el document estratègic on s’organitzen les principals actuacions i objectius a acomplir durant el mandat municipal.

Plans estratègics ad hoc

Fes més eficaç la teva organització analitzant i sistematitzant els processos i activitats que s’hi duen a terme

A través d’eines com el mapa de processos o la metodologia de millora de processos us ajudem a millorar la gestió de l’organització.

Anàlisi i millora de processos

Referma el compromís polític amb la igualtat de gènere a través de la planificació.

Dissenyem una metodologia per conèixer la realitat del municipi des de la perspectiva de gènere i acompanyem per fixar els objectius i accions més adequades.

Anàlisi de dades i d'indicadors

L’anàlisi de dades i d’indicadors no ha de ser una càrrega de treball afegida, sinó una eina per a prendre les millors decisions.

Analitzem les dades de la vostra organització i dissenyem indicador sad hoc per orientar la bona gestió de la vostra organització.

Sociologia per a les persones

Posem a la teva disposició el nostre coneixement per caminar cap a una societat més igualitària i equitativa.

Igualtat de gènere

Pla d'igualtat per a la ciutadania

Referma el compromís polític amb la igualtat de gènere a través de la planificació.

Dissenyem una metodologia per conèixer la realitat del municipi des de la perspectiva de gènere i acompanyem per fixar els objectius i accions més adequades.

Estudi violència masclistas

Vols conèixer l’impacte de la violència masclista a la teva ciutat?

Analitzem totes les dades disponibles al voltant de la violència masclista al territori per tal d’oferir una fotografia completa que permeti dimensionar els serveis i millorar la presa de decisions.

Pressupost municipal amb perpectiva de gènere

Referma el compromís polític amb la igualtat de gènere a través de la planificació.

Dissenyem una metodologia per conèixer la realitat del municipi des de la perspectiva de gènere i acompanyem per fixar els objectius i accions més adequades.

Sistema integral d'indicars de gèrene

Assoleix la igualtat efectiva entre dones i homes dins la teva organització.

Sistematitzem tota la informació de la situació de dones i homes a l’organització per dissenyar les accions orientades a assolir la igualtat efectiva.

Punts violeta

Espais segurs i lliures d’agressions sexistes i lgtbfòbiques.

Organitzem els Punts Liles per a unes festes majors i esdeveniments importants lliures de violència masclista i LGTBIfòbiques.

Des de les falques de ràdio als missatges i a la pedagogia passant per la sensibilització de la ciutadania.

Prevenció i Actuació davant l’assetjament sexual

Protocols de prevenció i actuació de l'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere

Els protocols de prevenció i actuació de l’assetjament sexual a l’àmbit laboral són una eina imprescindible per tal de garantir un clima laboral lliure de discriminacions i violències sexuals, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. Aquests permeten establir les eines d'actuació, resolució i recuperació davant aquestes situacions i avançar en la igualtat de gènere a l'organització.

Plans LGTBI+

Pla LGTBI

Els Plans LGBTI permeten detectar les necessitats de la ciutadania LGBTI, a través d'una diagnosi específica de gènere, i impulsar actuacions que tinguin per objectiu garantir la lliure vivència de la diversitat sexual i de gènere.

Seguretat pública

Millora organitzativa dels cossos de seguretat

La millora organitzativa i la capacitació dels cossos de seguretat és essencial per oferir un servei de qualitat i proper a la ciutadania.

Realitzem enquestes de clima laboral, diagnòstics, formació i anàlisis de processos per millorar l’organització i el servei dels cossos de seguretat i implementar la Policia de Proximitat.

Pla local de seguretat

La seguretat és un indicador de la qualitat de vida de les ciutats: proporcionem coneixement útil per prendre mesures que incrementin la seguretat i la qualitat de vida.

Podem elaborar, a mida:

  • Enquestes de percepció de la seguretat
  • Anàlisi dels índex de victimització
  • Disseny d’indicadors de seguretat

Participació ciutadana

Dinamització d'òrgans de participació

Cal una dinamització propera i estructurada dels òrgans de participació per mantenir-los vius i eficaços.

Dinamitzem consells de la vila, consells sectorials i altres òrgans participatius.

Pla director de participació

Fixa el rumb: planifica les bases per assolir una vertadera política de participació ciutadana transversal.

Us acompanyem en la planificació estratègica de la política de participació ciutadana.

Participació ciutadana a les polítiques socials

La ciutadania no només és usuària de la política social, sinó que n’ha de ser partícip i coresponsable.

Dissenyem i dinamitzem processos participatius específics per a polítiques educatives, socials, d’igualtat, de joventut, etc.

Infància i joventut

Dinamització òrgans participatius d'infància i joventut

T’ajudem a engegar el Consell dels Infants o de Joves.

Apliquem tècniques de participació ciutadana per dinamitzar els òrgans participatius específics per a la infància i la joventut.

Pla local d'infància

Planifica i estructura les accions destinades a la infància.

Oferim orientació per dissenyar un Pla Local d’Infància que parteixi de la realitat municipal i de les accions que ja duen a terme els agents socials.

Pla local de joventut

Implica el jovent del municipi per dissenyar les polítiques de joventut.

T’acompanyem en l’elaboració d’un pla fet per i per a joves, partint de la importància d’aquesta etapa vital i considerant al jovent com un agent protagonista de la societat.

Inclusió social

Pla local d'inclusió social

Coneix millor el teu municipi i dissenya les accions més adequades per reduir la pobresa i vetllar per la inclusió social.

A través de tècniques qualitatives i quantitatives, es realitza una diagnosi a partir de la qual es dissenyen accions prioritàries consensuades pels agents socials.

Anàlisi dels serveis a les persones

Analitzem el present i les tendències de futur per dimensionar els serveis a les persones.

A partir d’anàlisis sociodemogràfiques, projeccions de població i un diagnòstic dels serveis a les persones, us acompanyem en la presa de decisions en relació als serveis públics orientats a les persones (dependència, diversitat funcional, serveis socials, etc.)

Estudis sociològics i condicions de vida

Estudis sociològics específics

Explica’ns les teves necessitats: posem al servei de la vostra organització el nostre coneixement i expertesa de les tècniques d’investigació social.

Elaborem estudis específics de diverses temàtiques: estudis de percepció de la salut, de qualitat de vida, sobre diversitat funcional, sobre la qualitat dels serveis, etc.

Partim d’una sòlida base metodològica que ens permet dissenyar estratègies a mida per aprofundir en el coneixement del municipi o ciutat:

  • Disseny d’enquestes (telefòniques o on-line)
  • Focus groups
  • Dinàmiques participatives
  • Anàlisi de dades
  • Sistemes d’indicadors

Contacta’ns i parlem.

Estarem encantades d’ajudar-te.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET