La perspectiva de gènere, una eina per transformar les polítiques públiques

Saps que la perspectiva de gènere permet dissenyar polítiques públiques transformadores? Polítiques que situen les cures al centre de l'organització d’un municipi.

A principis de juliol ha tingut lloc la formació sobre la perspectiva de gènere a les noves incorporacions de la plantilla de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, amb l'objectiu de sensibilitzar les persones en aquest àmbit i dotar-les d'eines per incorporar la transversalitat de gènere a les polítiques municipals. La formació ha sigut impartida per Núria Camps, consultora de MiT.

En aquesta sessió, el personal tècnic i operari de Sant Just Desvern s'ha format en relació a l'equitat d'oportunitats entre dones i homes, apostant per la igualtat en el desenvolupament de la carrera professional, així com la incorporació de la perspectiva de gènere en els diferents serveis de l'Ajuntament.

Gràcies a la formació en perspectiva de gènere s'ha creat un espai de reflexió entorn les situacions de desigualtat de les dones i, a la vegada, s'han plantejat les eines que poden revertir-la, apostant per la transversalitat de gènere a l'Ajuntament.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET