Blanca Moreno, consultada per la revista B30 sobre un DAFO del Vallès

En el darrer número de la Revista B30 (número 11) Blanca Moreno, directora de Consultoria MiT, ha estat entrevistada per saber la seva opinió sobre les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats que la comarca del Vallès genera.

La B30 és la revista de referència de l’important eix d’innovació i coneixement que està creixent al Vallès i que està incidint en l’impuls i la modernització del conjunt de Catalunya, al voltant de projectes científics com el sincrotró Alba, o de parcs empresarials com Esade-Creàpolis, en l’àrea d’influència de ciutats com Sabadell i Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola o Barberà. La revista actua de portaveu dels principals actors econòmics de l’àrea del Vallès i exerceix d’interlocutora entre les institucions públiques i privades, les universitats i les empreses.

Enllaços

Revista B30 Online

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET