Convocatòria de subvencions per l'elaboració i implantació de plans d'igualtat a les PIMES

Ajudes de fins a 10.000 euros; des de la Consultoria MiT preparem les sol•licituds.

S’inicia la presentació de subvencions per a petites i mitjanes empreses i entitats d’entre 30 i 250 treballadors que elaborin per primera vegada plans d’igualtat per al foment de la igualtat efectiva entre dones i homes.

Les ajudes arriben fins als 10.000€ i termini per presentar les sol•licituds finalitza el 10 de juny. Des de la Consultoria MiT preparem les sol•licituds per a aquelles empreses i entitats interessades a elaborar un pla per contribuir a l’impuls de la igualtat de gènere a l’organització.

L’elaboració d’aquests plans d’igualtat consta de tres fases:
1. Diagnosi o auditoria sobre la situació actual en matèria d’igualtat.
2. Elaboració del pla d’igualtat per millorar les deficiències detectades
3. Primera fase d’aplicació del pla que comprendrà la realització de 3 accions definides com a prioritàries.

El projecte s’ha d’ajustar als següents terminis:
1. Termini per sol•licitar la subvenció: 10 de juny
2. Concessió de subvencions: 6 mesos després de la publicació de la convocatòria (cobrament del 65% de la subvenció atorgada)
3. Presentació de la Diagnosi i Pla d’Igualtat: abans de 31 de març de 2015
4. Desenvolupament de les accions realitzades: abans del 31 d’agost de 2015
5. Justificació de les accions implantades: abans del 15 de setembre de 2015

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET