MiT participa al darrer acte organitzat per Santcugatribuna

Blanca Moreno, directora de MiT, va ser present a la conferència "Característiques dels Emprenedors" d'Antonio González Barros.Santcugatribuna té tres utilitats essencials:

• Eina de comunicació. Informacions diverses i agenda d’esdeveniments d’interès empresarial.
• Proveir serveis d’interès empresarial en general: Informació, suport, subvencions, etc.
• Oferir espais de trobada físics i virtuals. Networking.

1. Fòrum Empresarial Santcugatribuna
Grans esdeveniments aproximadament bimensuals als quals assisteixen al voltant de 300 empresaris I empresàries i alts executius. Consisteix en un aperitiu relacional més un dinar amb ponència formal dictada per un especialista de reconegut prestigi i del més alt nivell.

2. Diàlegs Santcugatribuna
Actes més reduïts, de caràcter més específic, poden adoptar diferents formats que van des de les jornades tipus seminari a trobades a les 9h. consistents en una ponència breu sobre un tema concret i un cafè relacional, sempre en funció dels assumptes a tractar. Pretenen apropar la reflexió econòmica a la ciutat i situar Sant Cugat com a nucli inspirador de propostes per a l’economia.

3. Comunitat Santcugatribuna
Eina de comunicació econòmica general per potenciar l’accés a la informació, les relacions entre els participants i el dinamisme econòmic. Disponible a través del web www.santcugatribuna.cat i properament a les principals xarxes socials.

Enllaços

Web SANTCUGATRIBUNA

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET