Com construïm escoles segures i lliures de discriminacions? Comencem per la coeducació en la diversitat sexual i de gènere.

El Servei Educatiu de la Conca de Barberà, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, juntament amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà han organitzat un cicle de sessions formatives sobre la coeducació des de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere.

Blanca Moreno, sociòloga, impartint formació LGTBI en perspectiva de gènere

Blanca Moreno, sociòloga i directora de la Consultoria MiT, ha impartit al llarg del mes de desembre i de gener les formacions de coeducació LGTBI, on s'han treballat els continguts relacionats amb la construcció social del gènere, la diversitat sexual i identitat de gènere per tal de facilitar eines al professorat per aplicar-les a l'aula.

La importància de la coeducació LGTBI recau en el tractament transversal de continguts que incorporen la diversitat sexual i de gènere en tots els àmbits de l'educació, de la gestió dels espais i la distribució dels rols, entre d'altres.

A través de l'explicació de la xarxa SAI i la Llei 11/2014 , la formació ha abordat, entre d'altres, la diversitat familiar, les orientacions sexoafectives i les identitats i expressions de gènere, per tal de prevenir conductes LGTBIfòbiques a l'aula.

Alhora, s'han proposat diverses estratègies a seguir per treballar la diversitat sexual i de gènere transversalment, i alhora abordar l'erradicació de les discriminacions a l'alumnat LGTBI, garantint així els seus els drets, sempre des d'una perspectiva de gènere.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET