La Coeducació i la sensibilització com a prevenció de les violències masclistes

El passat dissabte les professionals de la Consultoria MiT, formades en igualtat de gènere i en l'àmbit de les violències masclistes, van participar en el primer Punt Lila Quotidià al Mercat Municipal Onze de Setembre, una iniciativa de l'Oficina de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Durant el matí, de 9.30 a 13.30h les professionals van desenvolupar tasques de pedagogia, dinàmiques per fomentar la participació i es va es va distribuir material de sensibilització vers les violències masclistes i sobre coeducació. Un total de 74 persones es van acostar al Punt Lila instal·lat al Mercat Municipal Onze de Setembre.

Per què la coeducació i la sensibilització és important per al tractament de les violències masclistes?

La violència masclista és una violència estructural que se sustenta en la desigualtat entre homes i dones present en diferents àmbits de la nostra societat.

Fomentar canvis en la socialització primerenca dels nens i de les nenes des de la pedagogia feminista és clau per dinamitar estereotips sexistes i avançar cap a una societat més igualitària. Socialitzar des de la igualtat consisteix en la construcció d'un nou model on no tingui cabuda la violència i es fomenti l'ètica de les cures i el bon tracte entre les persones.

La formació del professorat i de pares i mares en l'àmbit de la coeducació és imprescindible, per una banda, per visibilitzar les aportacions de les dones i trencar amb la cultura androcèntrica, que ha invisibilitat el paper de les dones en el desenvolupament històric, i, per altra, per lluitar contra el sexisme, la discriminació i la violència masclista.

Per saber-ne més:

Segueix-nos a instagram @consultoriamit

https://www.bdv.cat/noticies/ii-jornada-del-pacte-local-la-coeducacio

https://www.bdv.cat/noticies/un-total-de-74-persones-sapropen-al-punt-lila-installat-al-mercat-municipal-onze-de-0

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET