En un context en què la seguretat ciutadana és una prioritat, la ciutat de Lleida ha fet un pas endavant incorporant la perspectiva de gènere al seu Pla Local de Seguretat

S'aprova el nou Pla Local de Seguretat. Model de Proximitat. Amb perspectiva de gènere a la ciutat de Lleida.

Des de l'anàlisi inicial fins a la implementació i el seguiment, la Consultoria MiT ha treballat en estreta col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida. Mitjançant l’anàlisi de les dades objectives de criminalitat, la consulta a agents clau de seguretat de la ciutat i la participació ciutadana a través d'enquestes i entrevistes, s'ha assegurat que el pla respongui a les necessitats reals de la població i promogui la confiança en les institucions.

La Junta Local de Seguretat, amb l'assistència del conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena Garcia, l'alcalde Fèlix Larrosa, la 3a tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, i l'Intendent de la Guàrdia Urbana amb la resta de cossos i forces de seguretat (Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Protecció Civil...) van aprovar el Pla Local de Seguretat, Model de proximitat. Amb perspectiva de gènere, de l’Ajuntament de Lleida, 2024-2028.

Tècnicament, va ser presentat per Blanca Moreno, directora de la Consultoria MiT, que va introduir els sis objectius específics que guiaran les accions per enfortir la seguretat a la ciutat. Els objectius van més enllà de les mesures tradicionals i s'han abordat aspectes fonamentals com ara la convivència, l'educació viària, la prevenció de violències masclistes, l'optimització de l'organització policial i la protecció davant de riscos naturals.

Un dels aspectes més destacats del pla és apostar per la incorporació d'innovacions tecnològiques a la Guàrdia Urbana. En els propers anys es preveu l’adquisició de nous equips per a la seguretat vial, així com softwares de predicció i anàlisi de dades, entre d’altres, tant en escenaris de seguretat ciutadana com en accidents i convivència.

A més, el pla contempla la incorporació de més dones a la plantilla de la Guàrdia Urbana i la promoció d’accions que facilitin aquesta incorporació. Aquesta mesura contribuirà a més, a diversificar el cos i ajustar la seva estructura i funcionament a les necessitats reals de seguretat de la ciutadania.

Equip de la Consultoria MiT a la presentació del Pla Local de Seguretat de Lleida. Font: Ajuntament de Lleida

Enllaços d’interès:

https://www.paeria.cat/ca/actualitat/noticies/junta-local-de-seguretat?set_language=ca

https://www.segre.com/ca/lleida/240309/aprovat-pla-seguretat-preveu-mes-patrulles-urbana-i-videovigilancia_371611.html

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET