Seguretat pública: per què és important la perspectiva de gènere? A l'Ajuntament del Prat de Llobregat ho tenen clar

Des de la Consultoria MiT, acompanyem en el procés per millorar la seguretat a les ciutats i els municipis des d’un enfocament transversal i interdisciplinari incorporant la perspectiva de gènere.

Sabem per les darreres enquestes que la inseguretat ciutadana és una de les qüestions que més preocupen a la ciutadania. Aquest, és un problema complex que demanda solucions des d’un enfocament global i integral de la seguretat.

Les solucions no són universals, les ciutats i els municipis són molt heterogenis i, el que s'aplica a un barri, pot no aplicar-se a un altre. Per aquest motiu, des de la Consultoria MiT us acompanyem per crear estratègies focalitzades i en la valoració de diferents factors, com ara la identificació de problemes de seguretat en un territori concret i com es perceben, considerant diversos aspectes ambientals i socials.

Cal anar més enllà de les funcions i de l'actuació dels cossos policials, implicant a diversos agents socials i àrees municipals que tenen un impacte directe en la ciutadania i poden contribuir a generar unes condicions de vida més segures i igualitàries. En aquest sentit, incorporar dimensió del gènere resulta fonamental per adaptar les polítiques públiques de seguretat a les necessitats de totes les persones, posant especial èmfasi en els elements que poden tenir un impacte diferenciat en la seguretat de les dones i els homes segons la seva situació social.

Durant els darrers mesos hem col·laborat per trencar amb la mirada androcèntrica en l’àmbit de la seguretat a diferents municipis. Per exemple, hem desenvolupat recentment, de la mà de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, el Pla Local de Seguretat des de la perspectiva de gènere del Prat de Llobregat.

Sessió participativa amb el jovent en el marc del Pla Local de Seguretat des de la perspectiva de gènere del Prat de Llobregat.

Aquest Pla, com a instrument de diagnosi i actuació municipal que marcarà els objectius i accions a desenvolupar al Prat els pròxims 4 anys, té un caràcter transversal i participatiu, amb la finalitat d’establir una major vinculació amb la comunitat i millorar la coordinació, l’eficiència i la proximitat dels cossos policials.


Per saber-ne més:

https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/el-prat-comenca-elaborar-el-pla-local-de-seguretat-que-es-fara-de-forma

https://www.youtube.com/watch?v=ETZnlZqiINo&ab_channel=elprattv


DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET