La seguretat local i la perspectiva de gènere, dues eines fonamentals per a l'erradicació de les violències masclistes.

Junta de seguretat extraordinària que dona inici al desenvolupament del Pla Local de Seguretat de l'Ajuntament del Prat. Foto de l'Ajuntament del Prat.

La Consultoria MIT ha iniciat l'any 2022, de la mà de diversos ajuntaments, com l'Ajuntament del Prat, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, l'elaboració de Plans Locals de Seguretat des de la perspectiva de gènere, per assegurar que aquesta perspectiva sigui un dels pilars dels projectes de seguretat ciutadana i per avançar en la transversalitat de les polítiques de gènere a l'administració pública.

Incorporar la perspectiva de gènere a la seguretat local és imprescindible per a detectar les diferents necessitats de la ciutadania, posant especial èmfasi en els elements que poden tenir un impacte diferenciat en la seguretat de les dones i els homes. Per això, incorporar aquesta òptica permet avançar en l'erradicació de les violències masclistes i avançar cap a una societat més igualitària, recollint les percepcions de les dones en l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de les polítiques de seguretat municipal.

Aquesta perspectiva transversal i integral de la seguretat té l'objectiu d'anar més enllà de les funcions i de l'actuació dels cossos policials, implicant a diversos agents socials i àrees municipals que tenen un impacte directe en la ciutadania i poden contribuir a generar unes condicions de vida més segures i igualitàries.

Enllaços d'interès:

https://www.llobregatdigital.cat/noticia/67327/comenca-a-elaborar-se-el-pla-local-de-seguretat-del-prat-amb-perspectiva-de-genere

https://www.elprat.cat/sala-de-premsa/nota-premsa/el-prat-comenca-elaborar-el-pla-local-de-seguretat-que-es-fara-de-forma

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET