Una comunicació inclusiva que no deixa enrere a ningú: les Guies de llenguatge inclusiu i no sexista

L’Ajuntament del Papiol ja compta amb una Guia de llenguatge inclusiu i no sexista, realitzada pel nostre equip  de la Consultoria MIT.

El llenguatge que utilitzem, tant escrit o parlat com visual, té un impacte directe en la societat, ja que a través d’aquest expressem les nostres idees, sentiments i percepcions, basant-nos en l’entorn i el context social en què es manifesta.

A la vegada, el llenguatge també pot ser un instrument per al canvi per a donar visibilitat a les dones i a la ciutadania diversa, deixant enrere l’ús androcèntric del llenguatge, basat en el masculí genèric.

Font: Guia de llenguatge inclusiu i no sexista, El Papiol (2023).

Les lleis en matèria d’igualtat i diversitat d’àmbit autonòmic i estatal promouen l’ús d’aquest llenguatge per a donar visibilitat, no perpetuar estereotips i assegurar la no-discriminació de dones, persones LGBTI, amb discapacitat, de diversos orígens, etcètera.

Disposar d’una Guia de llenguatge inclusiu i no sexista no només implica donar compliment a aquestes lleis, sinó fer un pas més cap a la igualtat de gènere dins i fora de les organitzacions.

Amb aquest objectiu, durant els darrers mesos, l’Ajuntament del Papiol, acompanyat per l’equip de la Consultoria MIT, ha elaborat la seva Guia de llenguatge inclusiu i no sexista. Amb aquest instrument, es dota a tot el personal de l’ens d’eines, recursos i exemples per tal de facilitar l’ús d’aquest en totes les comunicacions, orals, escrites i visuals, de l’ens local.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET