Nova formació sobre seguretat amb perspectiva de gènere per a la policia local del Prat de Llobregat

Les formacions de seguretat local amb perspectiva de gènere són imprescindibles per avançar cap a un nou model de ciutat on s’incorporin les diferents necessitats en matèria de seguretat ciutadana entre les dones i els homes.

El passat dimecres 1 de juny, Blanca Moreno, directora de la Consultoria MiT, va realitzar una formació als cossos de seguretat locals del Prat de Llobregat. Es tracta d’una formació emmarcada dintre del Pla Local de Seguretat des de la perspectiva de gènere que la Consultoria MiT, de la mà de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, ha iniciat durant aquest any 2022.

Els Plans Locals de Seguretat des de la perspectiva de gènere busquen incorporar una òptica transversal i integral de la seguretat, implicant a diversos actors importants com cossos de seguretat, agents socials i diferents àrees municipals amb l’objectiu de contribuir a generar unes condicions de vida més segures i igualitàries.

Blanca Moreno, Directora de la Consultoria MiT, impartint la formació

La formació es va realitzar al Centre Cívic Palmira Domènech amb comandaments de la policia local del Prat de Llobregat. Durant la sessió es va generar un espai de reflexió on es van abordar les desigualtats entre homes i dones en la percepció de la seguretat ciutadana i les seves causes fonamentals.

Es va emfatitzar en les situacions que solen provocar una major sensació d’inseguretat en les dones i a diferents grups de la comunitat (com poden ser la falta il·luminació en algunes zones de la ciutat, els carrers estrets, etcètera) i es va posar de manifest la necessitat d’incorporar un disseny urbà per fer els espais públics més inclusius.

Enllaços d’interès:

https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/formacio-sobre-seguretat-amb-perspectiva-de-genere-la-policia-local

https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/el-prat-comenca-elaborar-el-pla-local-de-seguretat-que-es-fara-de-forma

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET