La importància d’integrar la perspectiva de gènere als Plans Locals de Seguretat

La incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat és fonamental per avançar cap a una societat més segura i igualitària.

L’Ajuntament d’Igualada, en col·laboració amb la Consultoria MiT, ha estat un dels darrers Ajuntaments en posar en marxa l’elaboració d’un Pla Local de Seguretat des de la perspectiva de gènere.

Un pla local de seguretat és un instrument que, en l’àmbit municipal, a partir d’una diagnosi inicial, permet ordenar en el temps actuacions en l’àmbit de la seguretat, identificant-ne els actors i els paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia.

Què vol dir incorporar la perspectiva de gènere als Plans Locals de seguretat?

Incorporar la perspectiva de gènere als Plans Locals de seguretat implica tenir en consideració totes les necessitats de la ciutadania i superar la mirada androcèntrica de la societat. Així, esdevé un element imprescindible per a detectar les diferents necessitats de les persones, posant especial èmfasi en els elements que poden tenir un impacte diferenciat en la seguretat de les dones i els homes.

En aquest sentit, integrar de la perspectiva de gènere contribueix a corregir la discriminació generalitzada per sexe en l’àmbit de la seguretat. A més, incorporar aquesta mirada permet avançar en l'erradicació de les violències masclistes i construir una societat més igualitària.

Marc Castells, alcalde d'Igualada i Carlota Carner, Regidora d'Urbanisme, Governació, Igualtat i Talent a l'inici de la 1a sessió participativa del Pla Local de Seguretat d'Igualada amb associacions veïns i entitats feministes.

Enllaços d’interès:

https://consultoriamit.com/category/pla-local-de-seguretat/

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET