Com incorporar la transversalitat de gènere al teu Ajuntament? Comencem per la formació.

A les sessions formatives hi han assistit més de 60 persones entre personal tècnic i representants polítics. Blanca Moreno, directora de la Consultoria MiT, imparteix diverses sessions formatives sobre perspectiva de gènere a l’Ajuntament de Martorell.

Entre novembre de 2017 i gener de 2018, els càrrecs electes i el personal tècnic de l’Ajuntament de Martorell i del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones han dut a terme diverses sessions formatives amb l’objectiu d’integrar la perspectiva de gènere a l’organització.

Per tal d’integrar la transversalitat de gènere a l’Ajuntament, els continguts s’han orientat principalment a promoure que l’organització municipal sigui un àmbit on dones i homes es desenvolupin professionalment en igualtat de condicions, a incorporar la perspectiva de gènere als diferents àmbits d’actuació municipals i a conèixer el Protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual de l’Ajuntament de Martorell i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones.

A les sessions formatives hi han assistit més de 60 persones entre personal tècnic i representants polítics.

Link d'interès:

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET