Comerç, empresa i ciutat: cercant una relació win-win

Blanca Moreno, directora de la Consultoria MiT i presidenta d’ADE Vallès, ha participat en el dinar networking sobre comerç i ciutat organitzat per l’Ajuntament de Gavà.

La implicació de diferents sectors i col·lectius de la societat en les estratègies de ciutat és cada vegada més necessari en un context de noves formes de gestionar i aplicar la governança.

En aquest sentit, la implicació del teixit empresarial és essencial en la construcció d’una marca ciutat i el foment de la competència col·laborativa. La creació de sinèrgies público-privades és una estratègia beneficiosa tant per a les institucions públiques com per a les empreses i la ciutat.

Sota aquest paradigma, l’àmbit de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Gavà ha organitzat, en el marc d’un pla de dinamització del teixit empresarial de la ciutat, un dinar networking per tal de fomentar relacions positives entre el comerç, l’empresa i la ciutat.

El dinar networking ha reunit persones vinculades al món de l’empresa i l’administració per tal de posar en comú experiències i bones pràctiques en la consolidació d’estratègies de col·laboració entre comerç, empresa i societat.

La jornada ha comptat amb la presència de l’Alcaldessa de Gavà, la Sra. Raquel Sánchez, el Tinent d'alcaldia i president de l'Àmbit de Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat, el Sr. Ramon Castellano, la Directora Tècnica de l’àmbit, Virginia Vargasi i Jordi Bacaria, Director de J3B3, els quals han detallat l’experiència de Gavà en la implicació del món empresarial a la ciutat.

Després de l’intercanvi d’experiències, Blanca Moreno ha exposat la seva ponència sobre estratègies per involucrar el teixit comercial i empresarial en les accions de ciutat. Durant la ponència, ha destacat la importància de desenvolupar projectes empresarials des del punt de vista de la competència col·laborativa.

Finalment, s’ha procedit al debat entre totes les persones assistents i la clausura de la jornada a càrrec de l’Alcaldessa de Gavà.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET