L’Ajuntament de Sant Cugat avança cap a la millora organitzativa a través del gender mainsteaming

Durant el mes de setembre, MiT ha celebrat dues jornades formatives amb personal tècnic i directiu de l’Ajuntament de Sant Cugat per treballar la implementació de la transversalitat des de la perspectiva de gènere.

La introducció del gender mainstreaming en les organitzacions implica l’aplicació d’un seguit d’eines i estratègiques que, al seu torn, funcionen com a palanca de canvi per avançar cap a una cultura de treball més transversal. Una major transversalitat a l’Ajuntament, en definitiva, reporta una major cohesió en el si de l’organització així com unes polítiques públiques més eficaces i eficients.

Les dues jornades dutes a terme a l’Ajuntament de Sant Cugat, l’una amb personal tècnic i l’altra amb personal amb comandament, han comptat amb la participació de professionals de diversos àmbits com Recursos Humans, Urbanisme, Protecció Civil, Policia Local, Educació, Joventut, Cultura, Museus o Contractació. Aquesta diversa composició dels grups ha propiciat un intercanvi de punts de vista entre diferents àmbits de l’Ajuntament i l’enriquiment dels debats que s’han generat durant les jornades.

Aquesta formació ha estat impulsada des dels Serveis de Ciutadania-Igualtat i Polítiques Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET