Planificació estratègica i participació ciutadana en l’elaboració del PAM de Martorelles

L’Ajuntament de Martorelles, amb l’assessorament de la Consultoria MiT, ha iniciat l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

La Consultoria MiT ha assessorat l’Ajuntament de Martorelles en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM), un document que recull el full de ruta del mandat 2015-2019 a Martorelles. Es tracta d’una eina imprescindible per a la planificació estratègica de l’Administració Pública local en la mesura que emmarca els objectius i principals actuacions que l’Ajuntament ha de dur a terme en els propers quatre anys.

El PAM de Martorelles 2015-2019 s’estructura en 7 eixos de treball que recullen les principals estratègies del municipi. Cada eix, alhora, té diversos àmbits, objectius i actuacions calendaritzats que permeten la planificació i seguiment de l’acció de govern. Els eixos de treball són els següents:

  • Eix 1. Serveis a les Persones: El benestar de les persones com a principal prioritat
  • Eix 2. Promoció Econòmica: Una vila activa i dinàmica
  • Eix 3. Presidència: Una nova manera de governar
  • Eix 4. Comunicació i TIC: Per una administració moderna i propera a la ciutadania
  • Eix 5. Participació Ciutadana: Una ciutadania crítica, informada i participativa
  • Eix 6. Serveis i Territori: Un territori sostenible i per a tothom
  • Eix 7. Governació: Gestió responsable dels recursos públics

 

L’elaboració del PAM s’ha dut a terme a partir del treball transversal amb les persones polítiques i tècniques implicades per tal de consolidar una estratègia global per al conjunt del consistori i incorporar els objectius de cadascuna de les àrees.

El PAM també compta amb la participació de la ciutadania, que s’ha implicat en la seva elaboració mitjançant diverses jornades de treball que es realitzen durant el mes de novembre. A través d’aquestes jornades, la ciutadania exposa les seves propostes alhora que permet prioritzar els diferents objectius i actuacions considerats en el PAM.

 

Consulta la notícia a Vallès Visió 

 

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET