Renovació Compromesa cap a la Igualtat de gènere a l'Esport al II Pla d’Igualtat Intern del Consell Esportiu del Baix Llobregat

La visió d’aquest projecte, què hem treballat colze a colze amb l’equip i la direcció del Consell Esportiu, s'adapta a les necessitats actuals de la societat i demostra un compromís genuí amb la igualtat de gènere en el món de l’esport.

El nou Pla d'Igualtat del Consell Esportiu del Baix Llobregat no és només un document, és una eina poderosa per incorporar la igualtat de gènere a la gestió i cultura interna del Consell Esportiu del Baix Llobregat.

Aquesta iniciativa interna és coherent amb la missió de continuar treballant per un esport amb valors i fomentar un entorn segur, ètic, d’igualtat i confiança. Sota la direcció d'Eva Calbó, secretària tècnica i gerent de l'entitat, aquest nou pla reflecteix la nostra convicció que era el moment oportú per ajustar-nos al canvi de context i els avenços significatius que com a societat hem aconseguit en matèria de gènere.

Què destaca del nou Pla d'Igualtat?

  • Adaptació a les Necessitats Actuals: Dissenyat per ser coherent amb les necessitats actuals de la nostra realitat social i esportiva.
  • Eines per a l’eliminació de Desigualtats: Una eina enfocada a la gestió i cultura interna per eliminar desequilibris i desigualtats entre dones i homes.
  • Compliment Normatiu: Alineat amb els Reials Decrets 901/2020 i 902/2020, així com amb les lleis catalanes en igualtat, violències masclistes i LGTBI.
  • Cultura d'Igualtat a Nivell Intern: Garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a nivell intern és indispensable per actuar coherentment i traslladar aquesta cultura al món esportiu de la comarca.
  • Compromís amb un Esport Inclusiu: La renovació neix del ferm compromís de continuar treballant per un esport amb valors, on la participació igualitària de nens i nenes a totes les activitats esportives sigui una realitat, amb tolerància cero a qualsevol tipus de discriminació o violència.

Agraïm la confiança dipositada en nosaltres i ens sentim honrades de formar part d'aquest viatge cap a un esport amb valors sòlids. Estem aquí per ajudar-te a implementar plans d'igualtat i protocols efectius contra l'assetjament sexual i les violències sexuals a l'àmbit de l'esport 🏋️‍♀️🎾

Enllaços d'interès:

https://cebllob.cat/consell-esportiu-del-baix-llobregat-renova-pla-igualtat/

https://www.vilapress.cat/articulo/deportes/2024-01-24/4692229-consell-esportiu-baix-llobregat-renueva-plan-igualdad-hasta-2027

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET