2023 Barcelona, Smart City Expo World Congress amb perspectiva de gènere

La Consultoria MiT s’incorpora novament amb Smart City Expo World Congress per informar, assessorar, sensibilitzar i actuar en casos d'agressió o discriminació sexual i crear un espai segur per a les dones i les persones del col·lectiu LGBTI.

El Information & Support for Gender safety constitueix una iniciativa emmarcada al Projecte Towards Inclusivity, iniciat el 2019 per l’organització del congrés d’Smart Cities. Aquest programa està destinat a garantir d’un congrés completament inclusiu i crear un espai de debat sobre com construir una societat més justa i igualitària a través d'un dels aspectes plantejats: Living & Inclusion.

Font: Consultoria MiT

El Gender Point es va instal·lar a l'entrada del congrés com a espai segur amb l'objectiu de prevenir, detectar i actuar en cas de produir-se una agressió i/o comportaments sexistes o LGTBIfòbics.

Moltes de les persones que es van acostar al punt, especialment dones, van confessar haver experimentat o observat alguna vegada alguna situació discriminatòria i/o sexistes en l'àmbit laboral i van expressar el seu agraïment per disposar d'aquest espai, on poder rebre assessorament al cas de ser necessari. També, van assenyalar la importància d'aquesta iniciativa i la necessitat d'incorporar aquests espais segurs de suport a la majoria dels esdeveniments professionals.

Tot i que no va ser necessari dur a terme cap intervenció al congrés, haver comptat amb aquest espai segur suposa un avanç significatiu en la visibilització de certes dinàmiques sexistes o discriminatòries que poden tenir lloc en l'entorn laboral i corporatiu.

En definitiva, el Punt d'Information & Support for Gender Safety va rebre l’acceptació per les persones assistents i es va valorar com una gran iniciativa amb potencialitat a incloure a futurs congressos i esdeveniments del món dels negocis, tal com van recollir les persones que s'apropaven a l'espai:

“women in business are less present than men generally and is nice to have a space like this”

“really nice to see what this stands for”

"it's important to promote this type of measures to make everyone feel safe"

Objectiu: Gaudir de l’Smart City Expo World Congress en llibertat, sense por, sense assetjament sexual ni situacions no desitjades.

Font: Consultoria MiT
Font: Consultoria MiT

Enllaços d'interés:

https://www.smartcityexpo.com/tracks-scewc/living-inclusion/

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET