8 de març: "Si guanyen les dones, guanya tota la societat"

La sociòloga  Blanca Moreno és convidada a les ràdios de Barberà del Vallès i de Sabadell per dialogar sobre l’equitat de gènere.

Els programes radiofònics de ‘La meitat del saber’ i el de ‘A bona hora’ conviden a la directora de MiT per la seva expertesa en la perspectiva de gènere. La ràdio de Barberà es va interessar a conversar sobre com s’aplica aquesta mirada a les polítiques de gènere i la ràdio de Sabadell la va convidar en motiu de la celebració del Dia Internacional de les dones el passat 8 de març.

Així, es va argumentar que és la perspectiva de gènere la que visibilitza les relacions de poder encara persistents  al s. XXI, unes relacions que han estat construïdes cultural, social i històricament. Així, a la vegada que s’han construït aquestes relacions, es poden deconstruir per anar cap a una societat més igualitària on les dones puguin ser als espais de poder que les pertoquen.

Aquest discurs s’enllaça amb el que va dir la sociòloga a la ràdio de Sabadell on focalitzava la inexistència de la coproducció en les responsabilitats de la llar i de la família com una de les grans discriminacions entre homes i dones en el món laboral.

A continuació es faciliten els dos enllaços dels programes mencionats per què vosaltres els pugueu sintonitzar:

Ràdio Barberà (98.1) ‘La meitat del saber’

Ràdio Sabadell (94.6) ‘A bona hora’

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET