Aprovat el Dictamen de Comunicació i Visibilitat del Consell de Ciutat de Barcelona

L'equip de MIT ha desenvolupat l'estratègia metodològica així com les sessions participatives entre entitats i ciutadania individual.

Davant la necessitat d’oferir solucions per potenciar la comunicació del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona, s’ha creat la Comissió Comunicació i Visibilitat. La voluntat ha estat iniciar un debat per ampliar i fomentar la visibilitat i la capacitat comunicativa del propi Consell de Ciutat vers la ciutadania, la resta de Consells de participació i el propi Govern de la ciutat.

Una de les conclusions és que esdevé molt important que el Consell de Ciutat es conegui entre el conjunt de la ciutadania perquè això permetrà una millora de la pròpia participació especialment a partir del nou Reglament de Participació Ciutadana. Així mateix, s'ofereix una proposta de Pla de treball (2017-2018) que queda recollida al Dictamen de Comunicació i Visibilitat del Consell de Ciutat de Barcelona.

 

Links d'interès:

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET