Procés participatiu per l'elaboració del II Pla d'Igualtat d'Esplugues de Llobregat

Hi participaren una cinquantena de persones de l'àmbit municipal entre les quals l'alcaldessa del municipi, la Sra. Pilar Díaz i resta de l’equip de Govern; el gerent i càrrecs directius municipals així com personal tècnic del Consistori.

El dimarts 29 de gener Consultoria MiT, juntament amb l'Àrea de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona, varen dur a terme el procés participatiu per l'elaboració del II Pla d'Igualtat d'Esplugues de Llobregat.

Aquest procés s'emmarca dins la metodologia per l'elaboració del nou Pla d'Igualtat del municipi que inclou una primera fase d'avaluació de la política pública de l'Ajuntament d'Esplugues en el marc de l'anterior Pla per tal de plantejar de forma clara els nous reptes a assolir dins de la cultura de treball transversal. En la segona fase s’ha treballat, de manera estratègica, una diagnosi municipal per determinar quins són els punts forts i els punts de millora que quedaran recollits en el pla d’accions.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET