Segon procés participatiu per l'elaboració del II Pla d'Igualtat d'Esplugues de Llobregat

El dijous 7 de febrer a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues es reuniren una cinquantena de veïnes del municipi en representació del Consell Municipal de les Dones.

L'acte fou presidit per l'alcaldessa, la Sra. Pilar Díaz, i va comptar amb la participació de Mireia Daniel, Cap Secció Suport Municipis Oficina de Promoció Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona, i de Blanca Moreno, directora de Consultoria MiT.

Aquest fou el segon procés participatiu per l'elaboració del II Pla d'Igualtat d'Esplugues de Llobregat.

Aquests actes s'emmarquen dins la metodologia per l'elaboració del nou Pla d'Igualtat del municipi que inclou una primera fase d'avaluació de la política pública de l'Ajuntament d'Esplugues en el marc de l'anterior Pla per tal de plantejar de forma clara els nous reptes a assolir dins de la cultura de treball transversal. En la segona fase s’ha treballat, de manera estratègica, una diagnosi municipal per determinar quins són els punts forts i els punts de millora que quedaran recollits en el pla d’accions.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET