Eines de Business Intelligence per a l’Administració Pública Local: implementem el Quadre de Comandament de les polítiques de gènere a l’Ajuntament d’Esplugues

MiT ha desenvolupat el Quadre de Comandament de les polítiques de gènere a Esplugues com una eina de seguiment i per a la presa de decisions.

Cada vegada més, es requereix que les decisions de les organitzacions siguin fonamentades amb dades i informació actualitzada. L’Administració Pública no està exempta d’aquesta necessitat i requereix d’informació real sobre procediments, resultats i impacte de les polítiques públiques per tal d’analitzar i retre comptes de si s’estan acomplint els objectius i els compromisos amb la ciutadania.

És en aquest context que les eines de Business Intelligence poden ser també aplicades a l’Administració Pública. Eines com el Quadre de Comandament, proporcionen una visió integral de l’organització, eviten buits d’informació i permeten integrar diverses bases de dades de manera que faciliten una radiografia acurada per al seguiment i la presa de decisions.

L’Ajuntament d’Esplugues juntament amb la Consultoria MiT i amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha apostat per una eina que permeti analitzar de forma sistemàtica la informació més rellevant de les polítiques d’igualtat entre dones i homes per tal d’avaluar si, efectivament, s’estan acomplint els objectius d’assolir una ciutat més igualitària.

El resultat ha estat la implementació d’una eina de BI com és el Quadre de Comandament que permet l’anàlisi analitzar, de manera visual i resumida, l’acompliment dels objectius de les polítiques de gènere de l’Ajuntament d’Esplugues i facilita, per tant, la presa de decisions.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET