Memòria 2016: experiència i impuls per seguir creixent

Aturar-se per valorar els projectes realitzats.Continuar aprenent

Incorporant noves metodologies. Una sociologia conscient

Formacions de capacitats. Obrint noves portes

Nous reptes per continuar creient. Sempre gràcies per la confiança !

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET