Consultoria MiT imparteix el curs de Metodologia per al seguiment i avaluació de la gestió municipal

El curs s’ha consolidat amb la realització de dues edicions a la Diputació de Barcelona i una a l’Ajuntament de Granollers.

Durant els mesos de maig i juny i de setembre i octubre, Consultoria MiT ha impartit la I i la II edició del curs de Metodologia per al seguiment i avaluació de la gestió municipal en matèria d'igualtat de gènere a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Granollers.

L’objectiu de la formació ha estat proporcionar eines aplicades per implementar el treball transversal des de la perspectiva de gènere. L’element essencial del curs rau en donar un pas endavant en la formació en matèria d’igualtat de gènere i anar més enllà dels coneixements teòrics per centrar-se en les pautes metodològiques que permetin una aplicació real de la transversalitat de gènere, com a procés de canvi de cultura de treball.

A través de la realització del curs, destinat principalment a personal de comandament i també a personal tècnic municipal, l’alumnat podrà conèixer algunes de les eines metodològiques existents per valorar el grau d’implementació de les polítiques d’igualtat, avaluar l’eficiència de la gestió municipal des de la perspectiva de gènere i construir mesures estratègiques de futur.

La II edició del curs a la Diputació de Barcelona ha comptat amb participants de diferents àrees i Ajuntaments de la província. A l’edició de l’Ajuntament de Granollers han participat comandaments de diferents àrees de la corporació.

Enllaços

Informació del curs

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET