MiT elabora el III informe de la violència contra les dones de Sant Cugat

L’Ajuntament va presentar ahir, en el marc del Dia Mundial contra la Violència de gènere, el III informe de la violència contra les dones de Sant Cugat.

L’informe, que s’ha presentat amb motiu de la celebració del Dia internacional contra la violència de gènere, analitza cada semestre les dades dels casos de les dones que han acudit a algun dels serveis municipals de la Xarxa de lluita contra el maltractament i la violència de gènere de la ciutat. La presentació, que ha comptat amb la presència de les unitats implicades en la prevenció, detecció i atenció en els casos de dones maltractades, ha estat presidida per la tinent d’alcalde de Serveis a la Ciutadania i regidora d’Igualtat, Susanna Pellicer.

El darrer Informe de la Violència contra les Dones a Sant Cugat, 2013, destaca que malgrat que el nombre de casos és similar es detecten algunes tendències preocupants:
a) Les dificultats econòmiques genera relacions de dependència econòmica vers l’agressor i
b) Un lleuger increment de casos entre joves i adolescents

L’informe insta a continuar treballant en diferents línies: l’actualització formativa dels i les professionals que formen part de la xarxa; la unificació de recursos professionals, econòmics i materials per aconseguir una estructura sòlida de suport i garanties de protecció reals a les dones i els infants víctimes de la violència de gènere; intensificar l’atenció a la infància i a l’adolescència per evitar la reproducció d’esquemes de violència en les seves relacions i seguir implicant la ciutadania en l’eradicació de la violència contra les dones.

També cal seguir insistint en el trencament dels tòpics associats a la violència de gènere, com ara associar aquesta problemàtica amb nivells educatius baixos i classes econòmiques desfavorides, inclús es vincula a altres cultures: malauradament i tal com reflecteixen les dades, la violència de gènere afecta a dones de totes condicions, edats, nivells d’estudis i estatus econòmics.

A la presentació de l’estudi van assistir diferents institucions que formen part de la Xarxa, el Sr. Jordi Jiménez, director del Cap de Valldoreix, el Sr. Josep Escarré, intendent en cap de la Policia Municipal
el Sr. Jordi Hosta, inspector de la Comissaria de districte de Mossos d’Esquadra de Sant Cugat, altres membres dels diferents servis de la Xarxa i Entitats de dones de la ciutat.

Enllaços

Vegeu Nota de Premsa 

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET