MiT elabora el Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Amb el suport de l’Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona.

Els Plans d’Igualtat Interns són una estratègia per assolir la igualtat real entre dones i homes, a fi de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral.

El Pla d’Igualtat Intern té com a objectiu fer un pla d’acció que incorpori la perspectiva de gènere en la cultura organitzativa de l’Ajuntament. El Pla d’Igualtat Intern s’estructura en tres fases:

a) Diagnosi de la situació d’igualtat

b) Disseny i elaboració del Pla per a la igualtat efectiva de dones i homes

c) Implantació i avaluació final

 

Enllaços

Veure servei - Igualtat

Diputació de Barcelona, Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home

 

 

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET