Transformar les ciutats des de la mirada feminista

Na Blanca Moreno, directora de la Consultoria MiT, ha realitzat aquesta darrera setmana una nova edició d'Open Class a la universitat de La Salle, en el marc del Màster en Tecnologies de les Smart Cities i les Smart Grids.

Na Blanca Moreno durant la formació a La Salle

El format de classe presencial, adaptat a la situació sanitària i social actual, permetia reflexionar al voltant de la creació de les Social Cities, ciutats socialment intel·ligents que incorporen la perspectiva de gènere en el seu disseny. Concretament, la formació s'estructurava entorn de la implicació del model Públic-Private-People, en l'anàlisi de la relació de les administracions públiques, les empreses i la ciutadania, integrant transversalment aquesta perspectiva.

En aquest sentit, incorporar la mirada feminista en el disseny de les ciutats intel·ligents permet l'observació de les necessitats de les persones que l'habiten, per tal d'incloure elements que afavoreixen al desenvolupament de la vida i trenquen amb les discriminacions.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET