MiT imparteix el curs "Aproximació a les polítiques d'igualtat" a la Diputació de Barcelona

El curs es desenvolupa els dies 5, 19 i 26 d'octubre de 10 a 14h a l'Espai Francesca Bonnemaison.

Aquest curs ofereix un recorregut per l'evolució de les polítiques d'igualtat des d'un marc conceptual i normatiu bàsic, per tal que l'alumnat conegui el que significa introduir la perspectiva de gènere en les les polítiques municipals i disposi d'eines per al seu desenvolupament, seguiment i avaluació. La formació teòrica es complementa amb dinàmiques de grup participatives que permeten intercanviar experiències, i generar el debat i la reflexió.

Objectius:
- Definir el marc conceptual i normatiu bàsic de les polítiques d'igualtat de gènere i la seva dimensió actual municipal.
- Conèixer el desenvolupament de les polítiques d'igualtat de gènere en el marc dels municipis i del govern local.
- Analitzar la funció i l'avaluació dels Plans d'Igualtat de Gènere per a la ciutadania.
- Reflexionar sobre la necessitat de formular i posar en marxa els Plans Interns d'Igualtat als Governs locals.

Enllaços

Informació del curs

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET