Com actuem davant d'un cas d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere?

Nova formació sobre l'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere, a càrrec de Núria Camps, formadora de la Consultoria MiT  a Barberà Promoció Fundació.

Durant aquests mesos d’abril i maig van tenir lloc les formacions sobre l'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere, les quals oferien propostes de prevenció i actuació davant aquests casos a les persones que formen part de l'equip de Barberà Promoció Fundació, l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

A les sessions, amb una participació de prop d’una vintena de persones en cada una, es va reflexionar al voltant dels conceptes principals, diferenciant entre els diversos tipus d'assetjament que poden donar-se i dotant d'eines i recursos a les persones participants per tal de poder detectar-los i actuar contra aquests.

Per últim, mitjançant casos pràctics en què s'exposaven diverses situacions d'assetjament, les persones participants debatien sobre la tipologia de l'assetjament i el procediment que calia dur a terme, segons el cas concret.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET