Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual en l’àmbit laboral

El Protocol Intern de Barcelona Regional, elaborat per la Consultoria MiT, preveu les dues dimensions estratègiques per aconseguir un entorn laboral segur i respectuós: la prevenció i l’actuació davant de situacions d’assetjament.

Una de les manifestacions més patents de la desigualtat de gènere que encara hi és present en la nostra societat és la presència de l'assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual en l'entorn laboral.

Concretament, la Macroenquesta de Violència contra la Dona, elaborada per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere d'Espanya l’any 2019, va revelar que un 17,3% del total de dones que han patit assetjament sexual van assenyalar que va ser a la feina, qüestió que implica que pràcticament 1 de cada 5 dones assetjades sexualment ho han estat en l'àmbit laboral.

Des de la Consultoria MiT comptem amb una llarga trajectòria en el desenvolupament de Protocols contra l'assetjament sexual. Acompanyem i assessorem a administracions públiques i organitzacions de diferents sectors empresarials en el procés de transformació per aconseguir entorns de treball més respectuosos i igualitaris.

Barcelona Regional, disposa del Protocol de Prevenció de l’assetjament sexual amb una ferma aposta per la prevenció, oferint formació a la comissió d’investigació, així com el curs d’Eines per prevenir i erradicar l’assetjament a la feina, tots impartit des de la Consultoria MiT.

Per saber-ne més:

https://www.bcnregional.com/personal/


DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET