L'Institut del Teatre reitera el seu compromís en la prevenció i l’abordatge de l'assetjament sexual

La formació obligatòria i periòdica sobre assetjament és una de les principals maneres de garantir un espai segur i lliure de violències.

L'Institut del Teatre continua el procés de formació en relació amb la prevenció, detecció i resolució de l'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere.

La formació realitzada per la Blanca Moreno, Directora de la Consultoria MiT, incorpora un enfocament sociològic i de perspectiva de gènere, amb l'objectiu d'arribar a l'arrel de les causes i de facilitar eines i procediments claus per abordar la problemàtica de l'assetjament sexual.

Blanca Moreno impartint la sessió de formació

Durant la sessió, més específicament, es van tractar continguts importants com:

  • El sistema sexe-gènere, incloent-hi orientació sexual, expressió sexual i identitat de gènere.
  • Conceptes claus relacionats amb la violència masclista com el maltractament psicològic, l'abús de poder, etcètera.
  • Els efectes i impactes de l'assetjament moral o sexual sobre la víctima o el col·lectiu.
  • La incorporació de l'ètica aplicada a l'ensenyament en arts escèniques.
  • Línies d'actuació en matèria de prevenció per part del professorat, protecció de víctimes i actuacions relacionades amb la lluita contra l'assetjament sexual i els actes masclistes a través de casos pràctics.

Aquesta formació és un espai clau per aclarir les nocions d'assetjament moral i sexual per tal d'identificar situacions de risc a escoles i institucions públiques i posar en marxa un procés de prevenció adequat.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET