El luxe inspiracional

L’aportació de MiT a l’article "Todo un lujo" de la periodista Neus Duran per a la revista Eventos Magazine

A fi d’oferir un luxe adaptat als nous temps hem de ser conscients de com ha evolucionat aquest concepte.

Tal i com explica Blanca Moreno, sociòloga i sòcia directora de la consultoria MiT: “Ha aparegut una certa contraposició a aquest mode d’entendre el luxe mitjançant l’adopció d’un comportament que podríem definir como luxe de caràcter inspiracional. És a dir, hi ha una evolució generacional i emergeix una nova generació de persones per a les que el luxe ha deixat de ser el reflex de l’èxit social i l’ostentació material, per a passar a fonamentar-se en valors de disposició de temps i domini del mateix. Aquesta nova concepció del luxe s’associa a la creativitat i a certs valors adoptats del moviment econòmic del decreixement”.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET