Es presenta el Protocol d’actuació davant les violències masclistes en l’àmbit de l’ESPORT a l’Ajuntament de Castelldefels amb l’assistència tècnica de la Consultoria MiT

Per una pràctica esportiva basada en la igualtat i la no violència, posa l’accent en la detecció i actuació en situacions de violència masclista, i promou el bon tracte entre i a les persones esportistes. A més, crea circuits d'intervenció àgils i coordinats per a garantir una resposta eficaç davant les violències sexuals des d’una perspectiva interseccional.

El passat dijous 7 de març, es va dur a terme la presentació del Protocol d’actuació davant les violències masclistes en l’àmbit de l’esport al Teatre Plaza de Castelldefels. Aquest protocol, desenvolupat amb l’assistència tècnica de la Consultoria MIT, amb l’Ajuntament de Castelldefels, va ser l’epicentre de l’acte que va reunir figures clau del consistori, incloent-hi l’alcalde Manu Reyes i les regidores d’Esports, Pakita Cruz, i d’Igualtat, Cristina Corona, entre altres membres destacats.

A la presentació, dirigida per Blanca Moreno, coordinadora del Protocol i directora de la Consultoria MiT, es va posar de manifest la importància d’aquest protocol com a recurs essencial per a enfrontar les violències sexuals als espais esportius, tot garantint la seguretat i la igualtat de les persones esportistes de la ciutat. A través d’aquest document, es busca que l’activitat esportiva esdevingui una eina d’educació i socialització, basada en relacions respectuoses i de confiança.

Blanca Moreno, directora de la Consultoria MiT. Fotografia @RAMONJOSA

A més, l’acte de presentació va incloure la projecció del documental Hijas de Cynisca” de Beatriz Carretero i un col·loqui amb personalitats destacades del món de l’esport, reforçant així el compromís de la comunitat esportiva amb la igualtat de gènere i la no-violència.

Metodologia transversal

El protocol és fruit d’un projecte municipal transversal que ha incorporat la perspectiva de gènere a les polítiques locals d’àmbit esportiu en el marc del Pla “Imparables” per a la igualtat de gènere en l’activitat física i l’esport de Castelldefels.

Des de l’equip de treball, s’ha treballat de manera conjunta i coordinada amb les entitats esportistes de la ciutat per a prevenir i detectar la violència sexual en l’àmbit esportiu de Castelldefels. De manera concreta, els objectius generals del protocol inclouen:

  • Establir les pautes d’actuació per a la prevenció, detecció i actuació en relació a situacions de violència que es puguin donar durant la realització d’activitats físic-esportives, o bé que siguin conegudes en aquest àmbit.
  • Promoure el bon tracte a les persones esportistes a Castelldefels.
  • Creació d’uns circuits d’intervenció àgils que permetin l’actuació amb diligència en els casos de violència.

Per a assolir aquests objectius, es defineixen les necessitats de les entitats esportives de Castelldefels, s’analitzen les dades estadístiques per a conèixer la realitat de la violència sexual en l’àmbit esportiu, i s’aposta per la sensibilització com a eina fonamental per abordar les actituds masclistes i LGTBI-fòbiques que poden estar interioritzades en l’esport.

Fotografia @RAMONJOSA
Fotografia @RAMONJOSA
Fotografia @RAMONJOSA
Fotografia @RAMONJOSA

Enllaços d’interès:

https://www.castelldefels.org/ca/actualitat/elcastell/noticies/el-protocol-d2019actuacio-davant-les-violencies-masclistes-en-l2019ambit-esportiu-per-una-practica-esportiva-basada-en-la-igualtat-i-la-no-violencia

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET