Finalitza el procés participatiu del PAM de Martorelles

La Consultoria MiT ha finalitzat l’acompanyament a l’Ajuntament de Martorelles en l’elaboració del PAM 2015-2016, després d’un treball transversal i participatiu amb el personal i amb la ciutadania.

El passat mes de novembre, l’Ajuntament de Martorelles ha presentat el seu Pla d’Actuació Municipal, el principal document que marca les línies estratègiques del mandat 2015-2015 al municipi. Es tracta d’una eina imprescindible per a la planificació estratègica de l’Administració Pública local en la mesura que emmarca els objectius i principals actuacions que l’Ajuntament ha de dur a terme en els propers quatre anys.

La Consultoria MiT ha assessorat l’equip de govern en l’elaboració d’aquest PAM i en les sessions participatives on la ciutadania de Martorelles ha fet arribar les seves propostes i suggeriments per al present mandat.

S’han dut a terme quatre trobades ciutadanes en les quals les persones participants han treballat les diferents línies estratègiques del PAM: Governació, Presidència, Serveis a les persones, Serveis i territoris,  Participació ciutadana i Promoció econòmica. A l’última de les trobades, celebrada el passat 26 de novembre, es van presentar les conclusions de les anteriors sessions, les quals es poden trobar al web de l’Ajuntament.

En total, una seixantena de persones han participat a les diferents trobades ciutadanes. A banda, el web de l’Ajuntament de Martorelles ha obert un espai de participació on-line on la ciutadania ha pogut fer arribar les seves propostes a través d’un formulari.

Enllaços
Equip de govern i ciutadania es troben per treballar en el PAM

Martorelles aprovarà el PAM 2015-2019 en el proper Ple del 18 de gener

Les jornades de treball pel PAM 2015-2019 finalitzen amb les conclusions 

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET