Jornades de Prevenció de la Delinqüència i Seguretat Pública

Xàbia, 19, 20 i 21 de febrer de 2014.

Seguint la línia d'actuació de la Policia Local de Xàbia, que posa com èmfasi la prevenció en el manteniment de la Seguretat Pública i la formació com a eina per aconseguir-ho, es varen organitzar aquestes jornades de prevenció de la delinqüència i seguretat pública, que pretenen a través de professionals i experts en aquestes matèries, aportar pautes i models per assolir uns nivells òptims de seguretat per a les nostres poblacions.

Les Jornades anaven dirigides a professionals de l'àmbit de la Seguretat Pública (membres de les forces i cossos de seguretat), responsables polítics (alcaldes i regidors), professionals vinculats amb l'Administració de Justícia (advocats i criminòlegs) així com a estudiants de titulacions relacionades amb els temes a tractar.

MiT va col·laborar en l'organització de la Jornada així com mitjançant la ponència "La gestió del coneixement i els reptes en la
organització de la policia".

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET