Plans Estratègics de Comerç (PEC)

El treball desenvolupat per MiT posa les bases per al disseny i el desenvolupament d’estratègies municipals des de la perspectiva de gènere que dinamitzin l’activitat comercial.

MIT Consultoria 056

Des de la perspectiva de gènere, analitzem l'oferta comercial i de serveis, la competència comercial, l’organització del sector, així com l'urbanisme comercial. Alhora, identifiquem els hàbits de compra i de consum de la població.

El context actual fa que la informació professionalitzada i de qualitat esdevingui un element central en el que s’han de basar tots els processos de presa de decisió. Per aquest motiu és imprescindible transformar informació en coneixement per tal d'assegurar l'èxit de qualsevol actuació de planificació en l'àmbit del comerç.

A MiT elaborem enfocaments multi-estratègics per oferir respostes i solucions concretes en funció de les seves necessitats.

 

Enllaços

Veure servei - Consultoria

 

 

 

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET