Social Smart City i el model Public-Private-People

Blanca Moreno, directora de MiT, va oferir formació sobre Social Smart Cities a La Salle Campus Barcelona. 

El passat 15 de juny la directora de Consultoria MiT, Blanca Moreno, va impartir formació a les Jornades Professionals que organitza La Salle Campus Barcelona. Aquestes píndoles de coneixement, sempre de temàtiques tant actuals com és el debat al voltant de les Smart City, estan destinades a personal d’àrees de gestió, ingenieries, i arquitectura.

L’objectiu era dotar als i les assistents d’eines d’anàlisi de la implicació i la col·laboració entre les administracions públiques, les empreses i la ciutadania; prenent consciència del paper que juga la sostenibilitat en la gestió i desenvolupament de les ciutats. Per tant, el model PPP (Public - Private - People) es nodria del discurs sociològic que recalca la importància d’incorporar la participació ciutadana amb els seus diferents models, la perspectiva de la inclusió social i la de gènere. Alhora es plantejaren quins són els mecanismes que activen el pas d’una ciutat intel·ligent a una de socialment intel·ligent, prenent atenció a l’ús de la informació generada en un sistema urbà i a l’open government.

Enllaços web:

Programa de la formació

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET