Formació d’èxit, Competències estratègiques de l'Administració local: Planificació, organització i avaluació de serveis públics

El personal de la Diputació de Barcelona segueix formant-se amb nosaltres, gràcies per les avaluacions tan altes!

En modalitat presencial, prop de 400 alumnes han treballat competències estratègiques de l'Administració local amb MiT, amb una combinació d'explicacions teòriques i dinàmiques pràctiques.

Els objectius:

  • Conèixer que significa introduir la perspectiva de gènere: diagnosi, planificació, implantació i avaluació.
  • Desenvolupar estratègies d'introducció de la perspectiva de gènere: Indicadors de gènere, pressupostos de gènere.

La directora de la Consultoria MiT, la sociòloga Blanca Moreno, ha instruït a professionals tècnics de la Diputació de Barcelona a petició de l’Àrea de Presidència i la Direcció de Serveis de Formació.

La formació titulada “Claus per a la implementació de les polítiques d’igualtat de gènere” ha consistit en analitzar i identificar les dimensions de la desigualtat de gènere i donar estratègies per a la introducció de la perspectiva de gènere dins del propi àmbit de treball.

A fi i efecte d’atorgar major comprensió la metodologia que s’ha emprat al llarg de les diferents sessions ha estat molt participativa, amb casos pràctics i exemples de bones pràctiques. És pel plantejament metodològic com per l’interès de la temàtica que les valoracions per part de les persones assistents ha estat molt satisfactòria, convidant a una tercera edició per continuar treballant competències estratègiques de l'Administració local: Planificació, organització i avaluació de serveis públics.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET