Nou Pla d'Igualtat i sessions de formació i sensibilització en matèria de gènere a l'Ajuntament d'Ascó

Impulsem els Plans d'Igualtat Interns i la sensibilització en gènere per a fer efectiva la igualtat entre dones i homes. 

L'Ajuntament d'Ascó, seguint el Pla d'Igualtat Intern, ha iniciat les formacions de sensibilització en gènere a la plantilla, per tal d'impulsar la igualtat entre dones i homes a l'ens local, impulsar la perspectiva de gènere a l'ens local i superar els estereotips de gènere, arrelats tradicionalment a la nostra societat.

Links d'interès:

 

 

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET