MiT participa en el projecte internacional PROXPOL

PROXPOL és un projecte de POLICIA DE PROXIMITAT liderat per l'Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I.

L'objectiu del PROXPOL és apropar la Policia Local de la ciutat de Castelló a la ciutadania gràcies a una nova metodologia de treball mitjançant la Policia de Proximitat.

MiT ha realitzat el diagnòstic de necessitats a partir del qual s'ha generat una bateria d'indicadors i coneixement útil entorn als següents àmbits:

- Seguretat
- Civisme
- Mediació i diàleg interveïnal
- Enfocament de noves ordenances municipals de convivència

L'experiència del projecte PROXPOL s'està implementant a l'Ajuntament d'Escobedo (Mèxic).

Enllaços

Veure servei - Consultoria

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET