PROXPOL, tot un éxit a Escobedo (Mèxic)

L'objectiu del PROXPOL és apropar la Policia Local a la ciutadania gràcies a una nova metodologia de treball mitjançant la Policia de Proximitat.

MiT està treballant en el disseny metodològic del projecte i dóna suport perquè acompanya les organitzacions en tot el procés d'implementació d'aquest nou d'enfocament de la seguretat pública.

Entre d'altres, MiT ha treballat en la realització de diversos diagnòstics de necessitats a partir del qual s'ha generat una bateria d'indicadors i coneixement útil entorn als següents àmbits:

- Seguretat
- Civisme
- Mediació i diàleg interveïnal
- Enfocament de noves ordenances municipals de convivència

MiT també col•labora en la formació de capacitació dels agents que s’han d’incorporar al Proxpol en la seva metodologia de treball quotidiana així com en la implementació de la lògica Proxpol en l'estructura de les organitzacions.

L'experiència del projecte PROXPOL s'està implementant a l'Ajuntament de Castelló de la Plana (Espanya), d'Escobedo (Mèxic) i s’està expandint a moltes altres ciutats.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET