Presentació del nou estudi sociològic: Coneixent la realitat de les dones i els homes de Granollers

Amb el recolzament de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Granollers, del CIRD, l’equip de MiT ha desenvolupat un estudi sociològic per conèixer la ciutadania de Granollers.

Ara més que mai, les administracions públiques necessiten dades estadístiques rigoroses per  prendre decisions que orientin les polítiques públiques. L’equip de MiT va rebre l’encàrrec de desenvolupar una enquesta sociològica des de la perspectiva de gènere, per tal copsar si dones i homes perceben de la mateixa manera la ciutat, l’espai i els temps de viure.

A través d’aquest estudi, l’Ajuntament de Granollers disposa de dades concretes per millorar la planificació i avaluació de les polítiques de gènere locals. Variables claus com l’habitatge, lestat de salut, la pràctica de l’esport, la disponibilitat de temps, la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, són algunes que s’analitzen.

La base ha estat una enquesta que han contestat 790 persones de Granollers. Els resultats de l’estudi són públics i es poden consultar al web municipal.

Enllaços d'interès:

Nota de premsa de l'Ajuntament de Granollers

Presentació de l'estudi sociològic MiT

Nota de premsa de la Diputació de Barcelona

EL 9 NOU

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET