Publicat el Dictamen final sobre el seguiment del PAM 2008-2011 de l'Ajuntament de Barcelona

El Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona ha editat en format electrònic el Dictamen final sobre el seguiment del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011, on MiT ha contribuït mitjançant el suport tècnic de la comissió encarregada de la seva elaboració.

L’objectiu general del dictamen sobre el seguiment del Programa d’actuació municipal (PAM) consisteix a fer una valoració global del conjunt de mesures prioritàries. El dictamen s’estructura a l’entorn de dues tipologies de contingut. D’una banda es fa una reflexió general sobre el procés de construcció mateix, l’establiment d’objectius i l’elaboració dels indicadors associats; de l’altra, es du a terme una valoració general del nivell de compliment del PAM.

Enllaços

Pàgina web del CONSELL CIUTAT

PAM, Programa d'Actuació Municipal Ajuntament de Barcelona 2008-2011

 

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET