La multinacional Keysight encarrega a MiT el seu Pla d'Igualtat

MiT realitzarà en les properes setmanes la Diagnosi de Gènere.

Keysight Technologies ha dipositat la seva confiança en la Consultoria MiT per liderar el procés d'elaboració del Pla d'Igualtat de la multinacional. Durant les properes setmanes, l'equip de MiT començarà a realitzar les primeres entrevistes i anàlisis d'informació amb la finalitat d'elaborar una diagnosi sobre com està l'empresa en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a Espanya.

La Consultoria MiT ja s'ha reunit amb la Comissió d'Igualtat, òrgan paritari format per representants de les tres delegacions, Barcelona, Madrid i Màlaga, amb la finalitat d'establir el calendari de treball i la metodologia que seguirà el procés.

La multinacional Keysight és capdavantera en tecnologia aeroespacial, defensa, indústria, comunicacions i informàtica des de fa més de 75 anys. Amb el compromís adquirit per la direcció a Espanya d'elaborar el Pla d'Igualtat, no només es busca millorar la satisfacció i la qualitat de vida de les treballadores i dels treballadors, entre molts altres beneficis, si no que al seu torn, es compleix amb la legalitat vigent, ja que Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes obliga a les empreses de més de 250 treballadors en plantilla a aprovar Plans d'Igualtat.

Enllaços

Web de Keysight Technologies

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET