Finalitzat el II Pla d’Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de Barcelona Activa

L’organització ha comptat amb l’equip de MiT per elaborar el II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes

Amb la finalitat d’assolir major igualtat de gènere entre els treballadors i les treballadores de Barcelona Activa s’ha redactat aquest II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes per a l’horitzó 2017-2020, el qual ha comptat amb el suport del CIRD de l’Ajuntament de Barcelona.

Per dur a terme la diagnosi del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats s’ha realitzat un qüestionari on-line, que ha tingut una resposta del 78% de la plantilla, arribant a més de 200 persones.

Tot aquest estudi en profunditat ha configurat un Pla d’accions de 37 mesures concretes per millorar aquells punts dèbils i potenciar aquells més forts, per ajudar a aplicar la transversalitat de gènere a nivell intern a Barcelona Activa.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET